تور کیش از تهران

هتل داریوش کیش
تور کیش از تهران هتل داریوش
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,801,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش از تهران هتل پالاس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,078,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش از تهران هتل ویدا
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,905,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش از تهران هتل کوروش
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,905,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش از تهران هتل لیلیوم
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,800,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش از تهران هتل آرامش
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,000,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش از تهران هتل پارسیان
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,000,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش از تهران هتل پارمیس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,800,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش از تهران هتل شایگان
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,325,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش از تهران هتل فلامینگو
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,417,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش از تهران هتل مارينا پارك
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,000,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش از تهران هتل ترنج
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
11,525,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش از تهران هتل پانوراما
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,600,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش از تهران هتل سیمرغ
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,100,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش از تهران هتل هلیا
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,330,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش از تهران هتل گراند
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,140,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش از تهران هتل میراژ
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,600,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش از تهران هتل شایان
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,725,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش از تهران هتل آرامیس پلاس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,050,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش از تهران هتل پارمیدا
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,775,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش از تهران هتل سان رایز
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,750,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش از تهران هتل آفتاب شرق
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش از تهران هتل پانیذ
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,300,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش از تهران هتل تعطیلات
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,495,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش از تهران هتل آبادگران
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش از تهران هتل آرامیس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,450,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش از تهران هتل آریان
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,600,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش از تهران هتل پارس نیک
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,350,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش از تهران هتل فانوس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,450,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش از تهران هتل قائم
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,850,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش از تهران هتل ققنوس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,470,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش از تهران هتل گلدیس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,400,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش از تهران هتل لوتوس
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,780,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش از تهران هتل سارا
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,600,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش از تهران هتل سورينت صدف
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,420,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش از تهران هتل سورينت مريم
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,624,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش از تهران هتل گامبرون
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,100,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش از تهران هتل ایران
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,750,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش از تهران هتل بین المللی کیش
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,170,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش از تهران هتل شایلی
شروع تور 1402/09/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/09/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,740,000 تومان

جزیره کیش با وجود سواحل خیره‌کننده، تنوع بالای تفریحات دریایی و هتل‌های لوکس می‌تواند تجربه سفر ویژه‌ای را برای شما به ارمغان بیاورد و خاطرات بی‌نظیری را برایتان رقم بزند. بهترین تورهای کیش از مبدا تهران را می‌توانید در سایت کیش میزبان مشاهده کنید.

بهترین زمان تور تهران به کیش

بهترین زمان برای رفتن به کیش با توجه به شرایط آب و هوای استوایی جزیره، اوایل دی ماه تا اردیبهشت ماه میباشد که شرایط هوا بسیار مطلوب‌تر از تابستان است و خبری از شرجی بودن هوا نیست. 
 با وجود آن جشنواره‌های تابستانه کیش، نرخ پایین بلیط هواپیما، آفرهای جذاب هتل‌ها و اماکن گردشگری، تفریحات شبانه جزیره و ... تفاوتی برای این آهنربای گردشگری جنوب نمی‌گذارد. اگر به دنبال ترکیب ایده‌آل جمعیت کمتر و هوای مطبوع هستید، بهترین زمان برای گشت‌وگذار در کیش اواخر شهریور و پاییز ماه است. 

جزیره کیش

معرفی بهترین زمان خرید کردن در کیش

انگیزه خیلی از مسافران این است که در کنار تفریح و سیاحت از جزیره، سری هم به پاساژها و مراکز خرید جزیره کیش بزنند و خرید کنند. پس برای این دست افراد مهم است که در جشنواره‌های خرید حضور داشته باشند و از خرید لذت ببرند. 
 جشنواره خرید تابستانه مثل خود جزیره همیشه داغ داغ است و گردشگران زیادی را به سمت خود سرازیر می‌کند که علاوه بر تفریحات شبانه کیش، گردشگران را به مراکز خرید با سیستم های تهویه عالی سوق میدهد. 
در نیمه دوم سال نیز به علت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اکثر کالاها از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی، با قیمت مناسبی به فروش میرسد. همچنین بعد از ایام نوروز حراج‌های بهاره شروع میشود و تا اواخر فصل ادامه دارد. 
در کل به نسبت گردشگران، در فصول کم مسافر، قیمت اجناس نیز ریزش میکند. حصیر بافی، پارچه‌های گلابتون دوزی، صنایع دستی دریایی، مروارید بافی، بادله دوزی، کلف بافی، کوزه‌های سفالی از صنایع دستی جزیره کیش و سوغات کیش میباشد.
نکته مهم این است که باید به حداکثر وزن مجاز بار برای هر نفر در بلیط خود دقت کنید تا مجبور به پرداخت جریمه اضافه بار نشوید. در سایت کیش میزبان از قوانین مربوط به بار مجاز مسافر در هواپیمایی کاسپین، یکی از پرترددترین ایرلاین‌های تهران به کیش، آگاه شوید.

دریای خلیج فارس

پرواز از مبدا تهران به کیش 

فاصله تهران تا جزیره کیش ۱۰۵۲ کیلومتر میباشد و حدود یک ساعت و نیم پرواز از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه کیش می‌رسید که با توجه به شرایط آب‌وهوایی و مسیر پرواز، این زمان متغیر است. پروازهای کیش از تهران در حال حاضر از ترمینال‌های دو و چهار فرودگاه مهرآباد انجام میگیرد. 
تور کیش با پروازهای ایران ایرتور، ایران ایر، زاگرس، کاسپین، معراج، وارش، ماهان و کیش ایر صورت می‌پذیرد و در طول پرواز بسته به نوع ایرلاین و کلاس پروازی خود، خدماتی به شما ارائه می شود و با میان وعده‌ای سبک از شما پذیرایی به عمل می‌آورند. پس از رسیدن به فرودگاه نماینده هتل خود را جهت ترانسفر میباشد شما را تا محل اقامت همراهی می کند. خوشبختانه پرواز به کیش در تمام ایام هفته انجام میشود.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری راجع به ایرلاین‌های ذکر شده به دست آورید می توانید به لینک‌های مشخص شده در سایت کیش میزبان مراجعه کنید.
اگر به دنبال ارزان‌ترین قیمت خرید بلیط هستید، قیمت بلیط با توجه به شرایط آب‌وهوایی کیش در فصول مختلف متغیر است. نرخ بلیط هواپیما کیش لحظه‌ای است با وجود آن در حال حاضر ارزان‌ترین قیمت بلیط هواپیمای تهران به کیش 160.000 تومان می‌باشد. پیشنهاد ما به شما خرید بلیط رفت و برگشت است. جهت آگاهی از قیمت بلیط کیش با سیستم رزرواسیون ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات تور تهران به کیش :

شما میتوانید با تور و یا به صورت شخصی به جزیره زیبای کیش سفر کنید که در هر دو صورت رزرواسیون کیش در اختیار شماست تا تمام هماهنگی‌های لازم را جهت مسافرت برایتان انجام دهد لازم به ذکر است که خدماتی از سمت هتل برای شما در نظر گرفته می‌شود که شامل صبحانه، استقبال فرودگاهی، خدمات گشت جزیره و ... میباشد.
خدماتی که تورها ارائه می‌دهند بسته به برنامه و قیمت تور متفاوت است، اما معمولا هر تور شامل یک اقامتگاه از هتل‌های 5 ستاره لوکس جزیره کیش گرفته تا هتلهای ارزان کیش، بلیط رفت و برگشت و خدمات تفریحی و گشت در جزیره می‌باشد. میزان زمان شما میتواند در انتخاب تفریحات کیش و اقامتگاه در کیش مهم باشد. شما میتوانید بسته به شرایط خود از تور دو روزه کیش از تهران، تور سه روزه کیش از تهران، تور چهار روزه کیش از تهران و ... استفاده نمایید.
بعضی از تورها هم پکیج ناهار یا شام را به خدمات بالا اضافه میکنند و به مسافر ارائه میدهد که در این صورت نگران وعده‌های غذایی نخواهید بود، در سایت رسمی کیش میزبان می توانید لیستی از بهترین رستوران‌های کیش را مشاهده کنید.
همچنین ما در سامانه رزرواسیون کیش میزبان بالاترین نرخ تخفیف رستوران و همچنین رستوران‌های موزیک دار کیش را قرار داده‌ایم.

پارک آبی اوشن کیش

نکاتی که باید در تور تهران به کیش بدانیم :

نگران اقامتگاه خود نباشید! شما میتوانید با توجه به هزینه مورد نظر اقدام به رزرو ارزان‌ترین هتل‌های کیش کنید و سفری دلچسب را برای خود بسازید. به برخی از نکات که باعث می شود سفری رویایی و بی نظیر داشته باشید اشاره خواهیم کرد:

  • آشنایی با مکان‌های تفریحی جزیره، تفریحات آبی و غیرآبی، جنگ های شبانه و... نیز میتواند باعث صرفه‌جویی در وقت شما شود و باعث شود از مدت زمان اقامت خود در جزیره بیشترین بهره را ببرید.
  • پیشنهاد میشود برای سهولت بیشتر خود از اجاره خودرو در کیش استفاده کنید و از خدمات و امکاناتی که هتل ارائه میدهد مطلع شوید.
  • به ساعت پرواز و ساعت تحویل اتاق دقت کنید تا با مشکل مواجه نشوید.
  • قبل از خرید تور از آژانس خود بخواهید هزینه‌ها را برایتان شفاف‌سازی کنند، گاهی تورها هزینه‌های کلی را در نظر میگیرند و در قبال خدماتی که ارائه میدهند، هزینه جداگانه‌ای را در نظر میگیرند. برای مثال هزینه حمل و نقل را جداگانه باید تقبل کنید. 

تور ارزان کیش از تهران :

هزینه‌های سفر به کیش با وجود تفریحات متنوع و هتل‌های لوکس آن امکان دارد هزینه گزافی در بر داشته باشد. اگر قیمت تور کیش برایتان مهم است و به دنبال سفری ارزان و مقرون به صرفه میباشید، بهتر است در هتلی اقامت کنید که سطح امکانات پایین‌تری دارد. معمولا هتل‌های پنج ستاره و چهار ستاره به دلیل امکانات و خدمات نوین، قیمت بالاتری نسبت به سایر هتل‌ها دارند. میتوان هتل‌های ارزان با بیشترین تخفیف را در سایت کیش میزبان مشاهده و رزرو نمایید.
برخی در سفر به کیش به دنبال چندین تفریح ارزان قیمت هستند که بتوانند مجموعه‌ای از تفریحات آبی و غیرآبی را به صورت پکیج خریداری نمایند. ارزان‌ترین تفریحات جزیره کیش نظیر پاراسل کیش، جنگ‌های شبانه، کشتی آکواریوم کف شیشه‌ای کیش و... را در سایت کیش میزبان مشاهده و با 30 % تخفیف تهیه نمایید.
 کشتی تفریحی نوید کیش

اگر آمادگی این را دارید که سریعا وسایل خود را جمع کرده و به سفر بروید، تور لحظه آخری کیش از تهران قیمت‌های مناسبی را دارا میباشند. در این تورها معمولا پروازها به صورت چارتر ارائه میشود و قیمت مناسبی دارند. 
تورهای ارزان لزوما به معنی ارائه خدمات بی‌کیفیت نیست، فصل سفر، نوع، تاریخ و ساعت پرواز، امکانات و موقعیت مکانی اقامتگاه و.... روی هزینه سفر شما تاثیر میگذارد. بسیاری از هتل‌های دو یا سه ستاره کیش مانند هتل شباویز کیش از کیفیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار می باشد و برای گردشگرانی که نمی‌خواهند زمان زیادی را در هتل بمانند بسیار مناسب است، جهت رزرو هتل یا هر سوال دیگری که برایتان مطرح می‌باشد، می‌‍توانید با واحد فروش کیش میزبان در ارتباط باشید. همچنین میتوانید هتل‌های جزیره کیش را با بیشترین تخفیف از سایت کیش میزبان به راحتی رزرو کنید.

1399/09/10 0 نظر 6397 بازدید 7 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.