تور کیش از شیراز

هتل داریوش کیش
تور کیش از شیراز هتل داریوش
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,883,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش از شیراز هتل آریان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,535,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش از شیراز هتل پارسیان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,700,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش از شیراز هتل سیمرغ
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,440,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش از شیراز هتل کوروش
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,150,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش از شیراز هتل لیلیوم
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,250,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش از شیراز هتل فلامینگو
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,831,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش از شیراز هتل آرامش
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش از شیراز هتل پانوراما
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,750,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش از شیراز هتل ویدا
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,810,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش از شیراز هتل ترنج
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,500,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش از شیراز هتل آرامیس پلاس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,100,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش از شیراز هتل میراژ
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,450,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش از شیراز هتل شایان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,800,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش از شیراز هتل شایگان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش از شیراز هتل پارمیس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش از شیراز هتل مارينا پارك
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,850,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش از شیراز هتل پارمیدا
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,475,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش از شیراز هتل سان رایز
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,450,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش از شیراز هتل گراند
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,040,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش از شیراز هتل جام جم
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,452,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش از شیراز هتل گاردنیا
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,600,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش از شیراز هتل تعطیلات
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش از شیراز هتل ارم
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش از شیراز هتل آبادگران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,050,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش از شیراز هتل آرامیس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش از شیراز هتل آفتاب شرق
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,120,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش از شیراز هتل پارس نیک
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,850,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش از شیراز هتل پانیذ
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,000,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش از شیراز هتل شباویز
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,700,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش از شیراز هتل فانوس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش از شیراز هتل قائم
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,090,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش از شیراز هتل ققنوس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,240,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش از شیراز هتل گلدیس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,990,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش از شیراز هتل لوتوس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,650,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش از شیراز هتل هلیا
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,475,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش از شیراز هتل سارا
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش از شیراز هتل سورينت مريم
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,600,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش از شیراز هتل گامبرون
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش از شیراز هتل ایران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,050,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش از شیراز هتل بین المللی کیش
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,850,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش از شیراز هتل شایلی
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش از شیراز هتل پالاس
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,060,000 تومان

از مورد پسندترین تورها نزد مردم شیراز، شهر شاعران و باغ های ایرانی، تور شیراز به جزیره ی زیبای کیش است. مردمان همواره شاد شهر شیراز با رزرو تور از شیراز به دلیل فاصله ی مکانی کم این شهر با جزیره ی کیش،  خیلی سریع به مقصد میرسند.

تور ویژه کیش از شیراز

از شیراز به کیش می توانید شخصی یا با تور سفر کنید در انتخاب مسافرت با تور شما در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی می کنید. سفر با تور اطمینان خاطر خوبی را برای مسافران به همراه دارد، زیرا هماهنگی های لازم برای بلیط رفت و برگشت، اقامت و ... انجام شده است و همچنین شما می توانید از تخفیفات بهره ببرید. تورها با هماهنگی با هتل ها ترانسفر و صبحانه رایگان را در اختیار شما قرار می دهند و در بعضی موارد امکان استفاده از یک وعده ی غذایی ناهار یا شام برای شما فراهم می باشد تا سفری راحت و آرام را تجربه کنید.

تور کیش از شیراز

جاذبه های کیش برای مسافران تور از شیراز 

دلیل اصلی که گردشگران و مسافران شیرازی بسیاری، جزیره ی کیش را برای سفر انتخاب می کنند، وجود جاذبه های  این جزیره می باشد که به  دو گروه تاریخی و تفریحات آبی تقسیم می شوند. در زیر به آنها اشاره می کنیم:

خرید در جزیره ی کیش

یکی دیگر از دلایل محبوبیت کیش وجود مراکز خرید و بازارهای متعدد این جزیره است. این جزیره از مناطق آزاد تجاری کشور است که خرید و فروش در آن سود آور می باشد، شما میتوانید بسیاری از کالاهای برند آمریکایی و اروپایی را از مراکز معتبر خریداری نمایید و همچنین لازم است، به ضمانت نامه ی اجناس دقت کافی داشته باشید. به دلیل گرما ی هوا معمولا مراکز از ساعت 13:00 تا 17:30 تعطیل است و بعد از آن تا اواخر شب باز هستند. 

تور کیش از شیراز

قیمت تور کیش از شیراز

هزینه ی تور کیش از شیراز به دو مورد مهم و اساسی بستگی دارد: بلیط هواپیما و نوع هتلی که اقامت می کنید. با توجه به نوع پرواز و کلاس پروازی مبلغ بلیط متفاوت است و بین 320 هزار تومان تا 450 هزار تومان نوسان دارد، همچنین مبلغ رزرو اقامت در هتل ها بر اساس نوع هتل دو تا پنج ستاره و امکاناتی که دارند متفاوت می باشد.

تور ارزان کیش از شیراز

اکثریت مردم به دنبال سفر با هزینه ی مناسب هستند، تور ارزان از شیراز به کیش به مواردی مانند: زمان سفر، مدت زمان اقامت و تعداد نفرات بستگی دارد:

  • زمان مناسب برای تور ارزان کیش فصل امتحانات ( دی، خرداد)، اوایل مهرماه به دلیل شروع مدارس، ماه مبارک رمضان و ایام عزاداری است.
  • اگر تمایل به اقامت در هتل های ارزان و با کیفیت کیش را دارید، بهتر است در هتل های دو و سه ستاره مانند: تعطیلات، پانیذ، ستاره و فانوس اقامت کنید.

تور لحظه آخری کیش از شیراز

معمولا تور لحظه آخری زمانی اتفاق می افتد که تا ساعات نزدیک پرواز و شروع سفر، ظرفیت هواپیما و هتل تکمیل نشده است. در این حالت قیمت تور کاهش می باید تا بطور کامل از بین نرود. اگر شما خوش شانس و آماده ی سفر باشید می توانید یک سفر با کیفیت با توری لوکس را با قیمت کمتر خریداری کنید.

مسیر شیراز تا کیش

شهر شیراز به جزیره ی کیش همانطور که قبلا گفته شد نزدیک است و از فرودگاه شهر شیراز تا فرودگاه بین المللی کیش حدود یک ساعت فاصله ی زمانی دارید. اولین پرواز از فرودگاه شیراز به مقصد کیش معمولا ساعت 21:00 و آخرین پرواز برگشت به کیش ساعت 23:00 می باشد. توجه کنید هتل را برای همان روزی که میرسید رزرو کنید، تا دچار مشکل مکان اقامت نشوید.

آسمان جزیره کیش

اقامت مسافران شیراز در کیش

کیش از جمله جزایر زیبا و پرطرفدار است و همیشه رزرو هتل و اقامت دغدغه ی مسافران تورهای کیش است. جزیره کیش از امکانت اقامتی و رفاهی در حد بالا بخاطر تنوع مسافران و رقابت میان هتل های مختلف، برخوردار است، تا انتظارات شما را برآورده سازد و تجربه ی سفری آرام و دلنشین را با توجه به زمان و هزینه ی که صرف میکنید برای شما فراهم کند. این هتل ها به گروه های زیر تقسیم شده است:

ایرلاینهای تور کیش از شیراز

از فرودگاه شیراز به مقصد کیش در روزهای متعددی در هر هفته پروازهایی توسط 3 شرکت های هواپیمایی کیش ایر، آسمان و ایران ایر انجام می گیرد. این هواپیماها مجهز به کلاس های پروازی بیزینس و اکونومی می باشند و شما میتوانید با توجه به مبلغی که هزینه می کنید کلاس پروازی خود را رزرو و از امکانات آن در زمان سفر استفاده کنید.

یکی از بهترین و پرطرفدارترین تفریحات برای همه افراد سفر کردن است که تاثیر بسیار خوبی در روحیه ی و سلامتی افراد دارد. جزیره ی کیش یکی از بهترین گزینه ها برای مسافرت های داخلی است که سفری رویایی و جذاب، همراه با لحظاتی آرام و دلنشین را در خاطر شما به یادگار می گذارد.

1399/09/10 0 نظر 4039 بازدید 0 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.