تور کیش لحظه آخری

هتل آبادگران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آبادگران از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,928,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,248,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامش از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,998,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آریان از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,913,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ارم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,783,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آفتاب شرق از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,548,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارسیان از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,098,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارس نیک از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,948,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,298,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانیذ از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,548,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایان از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,748,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایگان از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,103,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شباویز از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,578,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فانوس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,298,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فلامینگو از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,195,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل قائم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,798,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ققنوس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,423,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گاردنیا از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,588,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گراند از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,398,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گلدیس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,698,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لوتوس لاله سابق از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,398,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش لحظه آخری هتل مارينا پارك از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,848,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل هلیا از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,248,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش لحظه آخری هتل تعطیلات از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,798,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل جام جم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,908,000 تومان
هتل خاتم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل خاتم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,388,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل داریوش از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,798,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سارا از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,323,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سان رایز از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,898,000 تومان
هتل ستاره كيش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ستاره كيش از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,048,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سیمرغ از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,788,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت صدف از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,215,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت مريم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,408,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گامبرون از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,968,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ایران از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,398,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیدا از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,098,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ترنج از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,128,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل میراژ از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,448,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل بین المللی کیش از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,598,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایلی از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,098,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ویدا از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,548,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل کوروش از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,448,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لیلیوم از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,798,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانوراما از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,248,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس پلاس از تهران
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,848,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آبادگران از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,680,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,000,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامش از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,750,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آریان از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,665,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ارم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,535,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آفتاب شرق از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,300,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارسیان از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,850,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارس نیک از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,700,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,050,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانیذ از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,300,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایان از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایگان از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,855,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شباویز از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,330,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فانوس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,050,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فلامینگو از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,947,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل قائم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,550,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ققنوس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,175,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گاردنیا از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,340,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گراند از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,150,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گلدیس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,450,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لوتوس لاله سابق از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,150,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش لحظه آخری هتل مارينا پارك از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,600,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل هلیا از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,000,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش لحظه آخری هتل تعطیلات از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,550,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل جام جم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,660,000 تومان
هتل خاتم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل خاتم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,140,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل داریوش از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,550,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سارا از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,075,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سان رایز از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,650,000 تومان
هتل ستاره كيش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ستاره كيش از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,800,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سیمرغ از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,540,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت صدف از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,967,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت مريم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,160,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گامبرون از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,720,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ایران از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,150,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیدا از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,850,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ترنج از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,880,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل میراژ از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,200,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل بین المللی کیش از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,350,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایلی از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,850,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ویدا از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,300,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل کوروش از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,200,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لیلیوم از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانوراما از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس پلاس از مشهد
شروع تور 1400/11/10
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/12
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,600,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آبادگران از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,726,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,046,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامش از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,796,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آریان از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,711,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ارم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,581,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آفتاب شرق از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,346,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارسیان از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,896,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارس نیک از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,746,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,096,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانیذ از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,346,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایان از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,546,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایگان از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,901,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شباویز از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,376,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فانوس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,096,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فلامینگو از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,993,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل قائم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,596,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ققنوس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,221,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گاردنیا از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,386,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گراند از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,196,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گلدیس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,496,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لوتوس لاله سابق از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,196,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش لحظه آخری هتل مارينا پارك از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,646,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل هلیا از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,046,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش لحظه آخری هتل تعطیلات از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,596,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل جام جم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,706,000 تومان
هتل خاتم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل خاتم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,186,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل داریوش از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,596,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سارا از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,121,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سان رایز از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,696,000 تومان
هتل ستاره كيش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ستاره كيش از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,846,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سیمرغ از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,586,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت صدف از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,013,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت مريم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,206,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گامبرون از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,766,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ایران از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,196,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیدا از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,896,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ترنج از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,926,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل میراژ از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,246,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل بین المللی کیش از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,396,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایلی از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,896,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ویدا از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,346,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل کوروش از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,246,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لیلیوم از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,596,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانوراما از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,046,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس پلاس از شیراز
شروع تور 1400/11/14
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/16
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,646,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آبادگران از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,216,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,536,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامش از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,286,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آریان از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,201,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ارم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,071,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آفتاب شرق از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,836,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارسیان از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,386,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارس نیک از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,236,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,586,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانیذ از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,836,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایان از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,036,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایگان از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,391,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شباویز از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,866,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فانوس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,586,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش لحظه آخری هتل فلامینگو از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,483,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل قائم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,086,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ققنوس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,711,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گاردنیا از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,876,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گراند از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,686,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گلدیس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,986,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لوتوس لاله سابق از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,686,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش لحظه آخری هتل مارينا پارك از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,136,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل هلیا از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,536,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش لحظه آخری هتل تعطیلات از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,086,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل جام جم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,196,000 تومان
هتل خاتم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل خاتم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
2,676,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل داریوش از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,086,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سارا از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,611,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سان رایز از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,186,000 تومان
هتل ستاره كيش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ستاره كيش از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,336,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سیمرغ از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,076,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت صدف از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,503,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل سورينت مريم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,696,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش لحظه آخری هتل گامبرون از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,256,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ایران از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,686,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پارمیدا از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,386,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ترنج از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,416,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش لحظه آخری هتل میراژ از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,736,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل بین المللی کیش از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,886,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش لحظه آخری هتل شایلی از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,386,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش لحظه آخری هتل ویدا از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,836,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش لحظه آخری هتل کوروش از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,736,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش لحظه آخری هتل لیلیوم از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,086,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش لحظه آخری هتل پانوراما از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,536,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش لحظه آخری هتل آرامیس پلاس از اصفهان
شروع تور 1400/11/12
2 شب و 3 روز
پایان تور 1400/11/14
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,136,000 تومان

افرادی که علاقمند به سفر هستند و زیاد سفر می کنند، با مفهوم تور به خوبی آشنا هستند. تور مسافرتی به معنای سفر گروهی نیست، بلکه هر فردی می تواند به تنهایی یا با دوستان و همراهنش تور خریداری کند و به سفر برود. تور مسافرتی برای افراد فرصتی را فراهم می کند، تا بتوانند به صورت اینترنتی بلیط رفت و برگشت، هتل اقامتی و مدت زمان اقامت خود را رزرو کنند و با دغدغه ی کمتر بعد از رسیدن به مقصد به تفریح و هدف اصلی از سفر فکر کنند، زیرا هماهنگی لازم در بقیه موارد انجام شده است.

تور لحظه آخری

تور لحظه آخری

به توری که فاصله اندک تا تاریخ شروع تور باقی مانده باشد، تور لحظه آخری می گویند، معمولا  یک تا دو روز حتی گاهی چند ساعت تا زمان اجرای تور فرصت باقی مانده است و قیمت تور وابسته به زمان باقی مانده بین 10 تا 80 درصد به دلیل تکمیل نشدن ظرفیت نسبت به مبلغ واقعی کاهش می یابد. این تورها برای یک سفر مقرون به صرفه و ایده آل گزینه ی بسیار مناسبی هستند و شامل تورهای داخلی و خارجی می باشد که نیاز به ویزا ندارند، یا اینکه ویزای فوری دارند.

تور های لحظه آخری در بیشتر موارد شامل ترکیبی از بلیط هواپیما و هتل می باشد، آژانس های مسافرتی غالبا تعدادی معینی بلیط پرواز برای مقصد خاص و زمان معین و همچنین هتلی را برای همان مدت زمان رزرو می کنند. در صورتی که تعداد مسافران تکمیل نشود، آژانس مسافرتی برای جلوگیری از خالی ماندن صندلی و از بین رفتن آن بلیط های هواپیمایی را که چارتر کرده است، با مبلغی پایین تر ارائه می دهد تا ظرفیت آن کامل شود.

تور لحظه آخری

زمان ارائه ی تورهای لحظه آخری

ارائه ی تور های لحظه آخری بستگی به  میزان تقاضا دارد و غالبا در مواقع خاصی توسط آژانس های مسافرتی ارائه می شود و شما می توانید آنها را خریداری کنید. این زمان ها شامل زمان هایی که گردشگری رونق کمتری دارد، مانند:

  • ایام غیر از تعطیلات رسمی 
  • ایام سوگواری و عزاداری عمومی
  • ماه مبارک رمضان
  • ایامی که گرما و رطوبت جزیره بالا و غیر قابل تحمل باشد.

مزیت تور لحظه آخری

تور ها متشکل از بلیط پرواز شرکت های هواپیمایی متنوع با دو کلاس های پروازی اکونومی یا اقتصادی و بیزینس و همچنین اقامت در هتل 2 ستاره تا 5 ستاره مدرن، مجلل و شیک هستند،  تور های لحظه آخری امکان تجربه سفری لوکس همراه با امکانات رفاهی ایده آل اما با هزینه ی پایین تر را می دهد. تورهای لحظه آخری با تورهای عادی ارائه شده تفاوتی در کیفیت ندارند و تنها دلیل کاهش قیمت آن تکمیل ظرفیت می باشد.

معایب تور لحظه آخری

بزرگترین مشکل و ایراد تور های لحظه آخری این است که شما فرصتی برای فکر کردن ندارید و باید آماده سفر باشید و چمدان خود را ببندید. چون پرواز شما ممکن است یک روز دیگر و گاهی چند ساعت بعد باشد و مشکل دیگر این تورها این است که امکان کنسلی و استرداد بلیط وجود ندارد و شما نمی توانید از سفر منصرف شوید و در صورت انصراف هیچ مبلغی به شما برگردانده نمی  شود.

تور لحظه آخری

از کجا تور لحظه آخری رزرو کنیم؟

شما با دسترسی به اینترنت و جستجو در آن می توانید تور لحظه آخری متناسب با شرایط خود را بیابید، در حال حاضر فروشندگان تورهای لحظه آخری زیاد شده اند و وب سایت های مختلفی تورهای لحظه آخری را ارائه می دهند، اعتبار وب سایت بسیار حائز اهمیت است، شما می توانید با مراجعه به سایت کیش میزبان تور دلخواه خود را با اطمینان رزرو نمایید و از سفر خود لذت ببرید.

بخاطر داشته باشید که تورهای لحظه آخری محبوبیت زیادی دارند و به دلیل تقاضای زیاد بهتر است در خرید آن تعلل نکنید. برای خرید تور لحظه ی آخری لازم است، اطلاعات کافی از مقصد داشته باشید زیرا گاهی ممکن است با سلیقه شما همراه نباشد در نتیجه تنها ارزان بودن یک تور دلیل انتخاب درست نیست. اما با شناخت درست و امکان رزرو یک تور لحظه آخری می توانید سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

1399/09/10 0 نظر 2632 بازدید 1 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.