تور کیش 5 روز و 4 شب

هتل ویدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل ویدا از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,400,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 5 روزه هتل کوروش از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,450,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 5 روزه هتل لیلیوم از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,127,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 5 روزه هتل فلامینگو از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,862,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامش از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,496,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارسیان از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,280,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانوراما از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,180,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 5 روزه هتل داریوش از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
13,332,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 5 روزه هتل ترنج از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
11,606,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس پلاس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,340,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 5 روزه هتل میراژ از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,712,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایان از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,635,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایگان از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,754,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,336,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 5 روزه هتل مارينا پارك از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
14,965,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیدا از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,180,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 5 روزه هتل سیمرغ از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,224,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 5 روزه هتل سان رایز از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,280,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 5 روزه هتل گراند از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,460,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 5 روزه هتل جام جم از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,214,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل گاردنیا از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,400,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 5 روزه هتل تعطیلات از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,280,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 5 روزه هتل ارم از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,800,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 5 روزه هتل آبادگران از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,400,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,104,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 5 روزه هتل آریان از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,160,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 5 روزه هتل آفتاب شرق از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,600,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارس نیک از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,226,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانیذ از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,200,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 5 روزه هتل شباویز از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,500,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل فانوس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,700,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 5 روزه هتل قائم از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,400,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل ققنوس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,980,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل گلدیس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,200,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل لوتوس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,980,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل هلیا از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,982,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 5 روزه هتل سارا از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,616,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت صدف از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,270,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت مريم از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,800,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 5 روزه هتل گامبرون از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,708,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 5 روزه هتل ایران از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,400,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 5 روزه هتل بین المللی کیش از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,219,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایلی از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
3,596,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پالاس از تهران
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,189,500 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل ویدا از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,565,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 5 روزه هتل کوروش از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,615,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 5 روزه هتل لیلیوم از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,292,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 5 روزه هتل فلامینگو از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,027,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامش از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,661,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارسیان از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,445,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانوراما از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,345,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 5 روزه هتل داریوش از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
14,497,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 5 روزه هتل ترنج از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
12,771,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس پلاس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,505,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 5 روزه هتل میراژ از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,877,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایان از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,800,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایگان از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,919,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,501,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 5 روزه هتل مارينا پارك از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
16,130,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیدا از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,345,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 5 روزه هتل سیمرغ از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,389,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 5 روزه هتل سان رایز از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,445,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 5 روزه هتل گراند از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,625,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 5 روزه هتل جام جم از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,379,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل گاردنیا از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,565,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 5 روزه هتل تعطیلات از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,445,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 5 روزه هتل ارم از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,965,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 5 روزه هتل آبادگران از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,565,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,269,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 5 روزه هتل آریان از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,325,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 5 روزه هتل آفتاب شرق از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,765,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارس نیک از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,391,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانیذ از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,365,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 5 روزه هتل شباویز از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,665,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل فانوس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,865,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 5 روزه هتل قائم از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,565,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل ققنوس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,145,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل گلدیس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,365,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل لوتوس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,145,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل هلیا از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,147,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 5 روزه هتل سارا از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,781,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت صدف از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,435,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت مريم از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,965,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 5 روزه هتل گامبرون از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,873,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 5 روزه هتل ایران از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,565,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 5 روزه هتل بین المللی کیش از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,384,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایلی از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,761,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پالاس از مشهد
شروع تور 1403/02/02
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/06
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,354,500 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل ویدا از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,088,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 5 روزه هتل کوروش از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,138,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 5 روزه هتل لیلیوم از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,815,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 5 روزه هتل فلامینگو از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,550,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامش از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,184,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارسیان از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,968,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانوراما از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,868,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 5 روزه هتل داریوش از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
15,020,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 5 روزه هتل ترنج از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
13,294,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس پلاس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,028,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 5 روزه هتل میراژ از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,400,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایان از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
10,323,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایگان از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,442,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,024,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 5 روزه هتل مارينا پارك از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
16,653,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیدا از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,868,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 5 روزه هتل سیمرغ از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,912,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 5 روزه هتل سان رایز از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,968,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 5 روزه هتل گراند از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,148,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 5 روزه هتل جام جم از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,902,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل گاردنیا از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,088,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 5 روزه هتل تعطیلات از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,968,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 5 روزه هتل ارم از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,488,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 5 روزه هتل آبادگران از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,088,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,792,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 5 روزه هتل آریان از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,848,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 5 روزه هتل آفتاب شرق از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,288,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارس نیک از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,914,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانیذ از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,888,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 5 روزه هتل شباویز از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,188,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل فانوس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,388,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 5 روزه هتل قائم از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,088,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل ققنوس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,668,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل گلدیس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
4,888,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل لوتوس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,668,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل هلیا از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,670,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 5 روزه هتل سارا از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,304,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت صدف از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,958,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت مريم از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,488,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 5 روزه هتل گامبرون از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,396,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 5 روزه هتل ایران از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,088,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 5 روزه هتل بین المللی کیش از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,907,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایلی از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
5,284,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پالاس از شیراز
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,877,500 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل ویدا از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,615,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 5 روزه هتل کوروش از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
10,665,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 5 روزه هتل لیلیوم از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,342,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 5 روزه هتل فلامینگو از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,077,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامش از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,711,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارسیان از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,495,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانوراما از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
11,395,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 5 روزه هتل داریوش از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
16,547,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 5 روزه هتل ترنج از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
14,821,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس پلاس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,555,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 5 روزه هتل میراژ از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,927,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایان از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
11,850,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایگان از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,969,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,551,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 5 روزه هتل مارينا پارك از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
18,180,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارمیدا از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,395,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 5 روزه هتل سیمرغ از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,439,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 5 روزه هتل سان رایز از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,495,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 5 روزه هتل گراند از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,675,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 5 روزه هتل جام جم از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,429,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل گاردنیا از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,615,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 5 روزه هتل تعطیلات از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,495,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 5 روزه هتل ارم از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,015,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 5 روزه هتل آبادگران از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,615,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل آرامیس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,319,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 5 روزه هتل آریان از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,375,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 5 روزه هتل آفتاب شرق از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,815,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 5 روزه هتل پارس نیک از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,441,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 5 روزه هتل پانیذ از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,415,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 5 روزه هتل شباویز از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,715,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل فانوس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,915,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 5 روزه هتل قائم از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,615,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل ققنوس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,195,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 5 روزه هتل گلدیس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,415,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 5 روزه هتل لوتوس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,195,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 5 روزه هتل هلیا از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,197,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 5 روزه هتل سارا از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,831,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت صدف از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,485,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 5 روزه هتل سورينت مريم از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
10,015,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 5 روزه هتل گامبرون از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
7,923,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 5 روزه هتل ایران از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
9,615,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 5 روزه هتل بین المللی کیش از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
8,434,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 5 روزه هتل شایلی از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
6,811,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 5 روزه هتل پالاس از اصفهان
شروع تور 1403/02/01
4 شب و 5 روز
پایان تور 1403/02/05
قیمت برای 1 نفر و 4 شب
11,404,500 تومان

سفر به جزیره ی کیش از پرطرفدارترین و محبوب ترین سفرهای داخلی می باشد که در تمامی فصول سال پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است. گردشگران تورهای مختلف متناسب با شرایط و تعداد روز های مورد نظر خود را برای سفر به این جزیره انتخاب می کنند. در بالا چند مورد از تورهای 5 روز و 4 شب آمده است و شما میتوانید تور دلخواه خود را رزرو کنید.

روز اول؛ لذت آغاز و تفریح

کیش دارای سواحل مختلف از جمله ساحل مرجان، میرمهنا، مرد ماهیگیر و ... است که هرکدام زیبایی و چشم انداز بی نظیر کرانه ی نقره فام خلیج فارس را دارد. شما می توانید در مجتمع های تفریحات آبی از تفریحات هیجان انگیز مانند: غواصی، جت اسکی، بنانا، پاراسل، شاتل و .... لذت ببرید، این مجتمع ها همچنین دارای امکاناتی مانند: سالن ماساژ، کافی شاپ، فروشگاه لوازم شنا، سرویس بهداشتی و .... هستند.

رستوران توتی فروتی تنها رستوران ساحلی کیش با فضای بسیار زیبا و سرو غذاهای متنوع متناسب با هر نوع ذائقه ای یکی از جاذبه های توریستی جزیره محسوب می شود. پشت بام این رستوران منظره ای زیبا از دریا دارد و از چوب ساخته شده است و لحظات آرام بخش با سرو غذایی که دوست دارید را به شما هدیه می دهد. رستوران توتی فروتی برای صرف ناهار اولین روز سفرتان پیشنهاد بسیار مناسبی است.

برای برنامه ی بعد از ظهر خود می توانید از پارک شگفت انگیز دلفین ها دیدن کنید و از حرکات نمایشی دلفین های بازیگوش، پنگوئن ها و شیرهای دریایی لذت ببرید، بعد از آن با اتوبوس قطاری به باغ پرندگان بروید. زیبایی این مجموعه شما را مجذوب خود می کند، در ادامه اگر زمان داشتید، رفتن به مرکز خرید سارینا می تواند خوب باشد، شما می توانید انواع لباس های مارک، لوازم آرایش، اسباب بازی، کیف و کفش را در آنجا بیابید. 

روز دوم، جاذبه های تاریخی کشتی یونانی و شهر زیرزمینی کاریز

کشتی به گل نشسته ی یونانی یکی از جاذبه های تاریخی بسیار زیبای کیش است. منظره این کشتی که دیواره های آن با برخورد مداوم موج آب فرسوده شده است همچون تابلویی زیبا به نظر می رسد و شهر زیر زمینی کاریز با راهرو های متعدد همراه با نورپردازی و معماری ظریف و سقف پوشیده از مرجان و صدف از جاذبه های زیبا و شگفت انگیز جزیره ی کیش محسوب می شود. دیدن این دو جاذبه ی زیبای تاریخی را حتما در برنامه ی خود داشته باشید و از زیبایی های لذت ببرید.

برای مسافرانی که تمایل به غذاهای مدرن با دیزاین و ظاهری زیبا دارند و طعم و کیفیت غذا برایشان مهم است ، فودلند پیشنهاد مناسبی برای صرف ناهار می باشد که تجربه سرو غذایی خوشمزه در مکانی دنج را برای شما فراهم می کند. پس از ناهار نیز می توانید در ساحل مرجان قدم بزنید و یا در آلاچیق ها نشسته و از دیدن مناظر آن لذت ببرید.
پس از آن می توانید به مرکز خرید مرجان که در نزدیکی ساحل قرار دارد بروید این مرکز خرید دارای 260 واحد تجاری است و در آن انواع لباس زنانه، بچگانه، مردانه، کیف و کفش، لوازم خانگی، قهوه و شکلات برای خرید موجود است. با سپری کردن شب خود در کنسرت ها و جشن ها لحظات خود را به یاد ماندنی ترو لذت بخش تر کنید.

روز سوم، جاذبه های تاریخی ( پارک آهوان، کلبه ی هور) و اسکله ی تفریحی

روز سوم سفر را به دیدن چند جاذبه ی تاریخی دیگر اختصاص دهید. روستای باغو روستای بسیار قدیمی و دارای پوشش گیاهی مناسب با جزیره و انبوه درختان کهنسال است. در این روستا به دلیل آبشخور هایی که اهالی ساخته اند، تعداد انبوه آهوها را می بینید. در این مکان حیوانات متعددی در قفس زندگی می کنند و فقط آهوها آزادانه در آن حرکت می کنند و منظره ی زیبایی و فوق العاده ای برای بازدیدکنندگان دارد.

برای صرف ناهار امروز از رستوران کوه نور استفاده کنید، این رستوران فضای شیک و جالب از سنگ و صخره ها همراه با نورپردازی خاص دارد. منوی رستوران کوه نور انواع غذاها متناسب با هر ذائقه ای را در خود جای داده است و همچنین شما میتوانید در زمان صرف ناهار خود از شنیدن موسیقی زنده در این مکان لذت بیشتری ببرید.

کلبه ی هور با بستر صخره ای مکانی بسیار مناسب برای علاقمندان به ماهیگیری و غواصی است، تا ادامه روز خود را آنجا بگذرانند. انتخاب دیگر شما در این روز می تواند اسکله تفریحی باشد که آرامش از قدم زدن بر روی اسکله و تماشای ماهی های رنگارنگ و همچنین هیجان تفریحات آبی را با قایق پدالی، غواصی و جت اسکی برای شما به ارمغان آورد.

روز چهارم؛ سرگرمی و هیجانان

اگر دوست دارید دنیای زیر آب را از نزدیک ببینید و امکان غواصی برای شما به دلایل مختلف وجود ندارد، آکواریوم کیش را از دست ندهید. این مجموعه دارای دو آکواریوم با مخزن متفاوت است که در یکی از آنها موجودات بزرگ آبی مانند: کوسه ها، تمساح و مارها و در دیگری ماهی های رنگارنگ، کوچک و زیبای بسیاری زندگی می کنند و شما موجودات و دنیای زیر آب را از پشت دیواره ی شیشه ای می بینید.

بعد از تفریح و سرگرمی احتیاج به مکانی برای صرف ناهار خوشمزه متناسب با ذائقه ی خود دارید، فود کورت دامون با 12 غرفه متنوع از انواع غذاهای با کیفیت آماده ی پذیرایی از شماست. این فود کورت دارای تراس بزرگ با فضای سبز است که لحظات شما را دلچسب تر می کند.

برای بعد از ظهر هیجان انگیز می توانید دو انتخاب خوب داشته باشید. کارتینگ کیش با خیابان های خلوت و جاده های خالی برای عاشقان سرعت و مورد بعدی تجربه ی وحشت و هیجان فوق العاده با قلعه ی وحشت کیش است که با ورود به آن باید تا انتها پیش رفت.

روز پنجم؛ تفریحات آبی و خرید

پارک اوشن کیش محبوبیت و طرفداران زیادی دارد، اما بانوان و آقایان در روزهای مجزا میتوانند از آن استفاده کنند این پارک لوکس و گرانقیمت است. پلاژ بانوان و پلاژ آقایان می تواند گزینه ی خوبی برای رفتن با همراهانتان باشد. اگر دوست داشتید لذت هیجان منحصر به فرد اسکی روی آب تجربه کنید، به کیبل اسکی بروید و از لحظات پایانی سفر خود لذت ببرید.

در آخرین روز سفر خود رستوران غذاهای دریایی عمو اکبر را تجربه کنید. محیط این رستوران لوکس نیست، اما محبوبیت بسیار زیادی دارد. از معروف ترین غذاهای این رستوران ماهی و میگو هستند که بسیار عالی پخته شده اند و شما طعمی لذیذ و خوشمزه از غذاهای دریایی با کیفیت را تجربه می کنید.

کیش مکانی مناسب برای خرید است و بازارها و مراکز خرید کوچک و بزرگ متنوعی مانند: مرکز تجاری کیش، مرکز خرید پردیس 1 و 2، مرکز خرید زیتون، مرکز خرید پانیذ و ... داردکه می توان انواع کالاها، پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایش و .... را تهیه کرد. چون کیش یک منطقه ی آزاد تجاری است می توان اجناس با مارک های اروپایی و آمریکایی را در آنها بیابید. 

1399/09/10 0 نظر 6621 بازدید 0 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.