تور کیش 3 روز و 2 شب

هتل ویدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل ویدا از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,410,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 3 روزه هتل کوروش از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,150,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 3 روزه هتل لیلیوم از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,250,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 3 روزه هتل فلامینگو از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,831,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامش از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارسیان از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,700,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانوراما از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,750,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 3 روزه هتل داریوش از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,883,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 3 روزه هتل ترنج از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,500,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس پلاس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,100,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 3 روزه هتل میراژ از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,450,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایان از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,800,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایگان از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 3 روزه هتل مارينا پارك از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,850,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیدا از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,475,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 3 روزه هتل سیمرغ از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,440,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 3 روزه هتل سان رایز از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,450,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 3 روزه هتل گراند از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,040,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 3 روزه هتل جام جم از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,452,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل گاردنیا از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,600,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 3 روزه هتل تعطیلات از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 3 روزه هتل ارم از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 3 روزه هتل آبادگران از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,050,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 3 روزه هتل آریان از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,135,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 3 روزه هتل آفتاب شرق از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,120,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارس نیک از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,850,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانیذ از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,000,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 3 روزه هتل شباویز از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,700,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل فانوس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 3 روزه هتل قائم از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,090,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل ققنوس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,240,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل گلدیس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,990,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل لوتوس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,650,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل هلیا از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,475,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 3 روزه هتل سارا از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 3 روزه هتل سورينت مريم از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,600,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 3 روزه هتل گامبرون از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,500,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 3 روزه هتل ایران از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,050,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 3 روزه هتل بین المللی کیش از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,850,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایلی از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,550,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پالاس از تهران
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,060,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل ویدا از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,410,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 3 روزه هتل کوروش از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,150,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 3 روزه هتل لیلیوم از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,250,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 3 روزه هتل فلامینگو از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,831,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامش از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,550,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارسیان از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,700,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانوراما از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,750,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 3 روزه هتل داریوش از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,883,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 3 روزه هتل ترنج از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
11,500,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس پلاس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,100,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 3 روزه هتل میراژ از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,450,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایان از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,800,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایگان از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,500,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 3 روزه هتل مارينا پارك از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,850,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیدا از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,475,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 3 روزه هتل سیمرغ از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,440,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 3 روزه هتل سان رایز از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,450,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 3 روزه هتل گراند از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,040,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 3 روزه هتل جام جم از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,452,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل گاردنیا از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,600,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 3 روزه هتل تعطیلات از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,550,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 3 روزه هتل ارم از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,000,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 3 روزه هتل آبادگران از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,050,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,000,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 3 روزه هتل آریان از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,135,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 3 روزه هتل آفتاب شرق از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,120,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارس نیک از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,850,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانیذ از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 3 روزه هتل شباویز از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,700,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل فانوس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,550,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 3 روزه هتل قائم از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,090,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل ققنوس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,240,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل گلدیس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,990,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل لوتوس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,650,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل هلیا از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,475,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 3 روزه هتل سارا از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 3 روزه هتل سورينت مريم از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,600,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 3 روزه هتل گامبرون از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,500,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 3 روزه هتل ایران از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
11,050,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 3 روزه هتل بین المللی کیش از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,850,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایلی از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,550,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پالاس از مشهد
شروع تور 1402/12/16
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/18
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,060,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل ویدا از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,523,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 3 روزه هتل کوروش از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,263,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 3 روزه هتل لیلیوم از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,363,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 3 روزه هتل فلامینگو از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,944,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامش از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,663,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارسیان از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,813,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانوراما از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,863,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 3 روزه هتل داریوش از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,996,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 3 روزه هتل ترنج از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,613,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس پلاس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,213,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 3 روزه هتل میراژ از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,563,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایان از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,913,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایگان از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,613,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,613,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 3 روزه هتل مارينا پارك از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,963,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارمیدا از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,588,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش 3 روزه هتل سیمرغ از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,553,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 3 روزه هتل سان رایز از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,563,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش 3 روزه هتل گراند از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,153,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش 3 روزه هتل جام جم از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,565,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل گاردنیا از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,713,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 3 روزه هتل تعطیلات از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,663,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش 3 روزه هتل ارم از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,113,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش 3 روزه هتل آبادگران از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,163,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل آرامیس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,113,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش 3 روزه هتل آریان از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,248,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش 3 روزه هتل آفتاب شرق از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,233,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 3 روزه هتل پارس نیک از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
3,963,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش 3 روزه هتل پانیذ از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,113,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش 3 روزه هتل شباویز از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,813,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل فانوس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,663,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش 3 روزه هتل قائم از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,203,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل ققنوس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,353,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش 3 روزه هتل گلدیس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,103,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش 3 روزه هتل لوتوس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,763,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 3 روزه هتل هلیا از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,588,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 3 روزه هتل سارا از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,613,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش 3 روزه هتل سورينت مريم از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,713,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 3 روزه هتل گامبرون از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,613,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش 3 روزه هتل ایران از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,163,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 3 روزه هتل بین المللی کیش از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,963,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 3 روزه هتل شایلی از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,663,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 3 روزه هتل پالاس از اصفهان
شروع تور 1402/12/15
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/17
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,173,000 تومان

کیش از مقاصد محبوب و پرطرفدار کشورمان با وجود جاذبه های زیاد باستانی، سواحل جذاب برای تفریح و گردش و همچنین بازار های متعدد برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی است. این جزیره در طول سال میزبان مسافران تورهای متنوع زیادی از نقاط مختلف کشور است. لازم است بدانید که تور کیش کمتر از دو شب و سه روز برگزار نمی شود.

در تور سه روزه ی کیش کجا بریم؟

سفر سه روزه به کیش می تواند سفری نسبتا ایده آل برای شما باشد و تجربه ی به یاد ماندنی از اقامت در هتل های لوکس، مناظر زیبا و دلنشین سواحل نیلگون خلیج فارس، جاذبه های تاریخی، مراکز خرید مدرن و متنوع و لذت خوردن غذاهایی با کیفیت بالا در رستوران مدرن را برای شما به همراه داشته باشد.

روز اول سفر: لذت هیجان تفریحات آبی و قدم زدن در سواحل زیبا و نقره فام

جزیره ی زیبای کیش دارای چند ساحل از جمله ساحل مرجان، ساحل سیمرغ، ساحل میرمهنا، ساحل مرد ماهیگیر و ... می باشد. برای شما بهتر است ساحلی را انتخاب کنید که به محل اقامت تان نزدیک تر باشد. شما میتوانید با صرف زمان حدود 5 ساعت لذت تفریحات آبی دلخواه مانند: شاتل، بنانا، غواصی، اسکی روی آب و .... را تجربه کنید. در این سواحل کافی شاپ برای دلنشین تر کردن لحظات شما وجود دارد. بهتر است روز اول را به تفریحات آبی و مناظر زیبای خلیج زیبای فارس اختصاص دهید.

برای صرف نهار پیشنهاد می شود، از فود کورت دامون بزرگترین فود کورت کیش با 12 غرفه ی متنوع از انواع غذاهای ایرانی، دریایی و فست فودهای خوشمزه متناسب با ذائقه ی افراد مختلف استفاده کنید. این مجموعه دارای تراس بسیار بزرگ و دلچسب است و لحظات شما را از این سفر دلنشین تر و به یادماندنی تر می کند. 

در ادامه روز با رفتن به پارک دلفین ها یا باغ پرندگان سفر خود را به سفر خورد تنوعی دیگر از اجرای نمایشی و دیدنی دلفین ها، پنگوئن ها و شیرهای دریایی بدهید، پارک دلفین های کیش از پارک های شگفت انگیز این جزیره است و همواره محبوبیت و جذابیت زیادی برای گردشگران دارد، پس از آن با اتوبوس قطاری به باغ پرندگان بروید و از زیبای های آن لذت ببرید.

در پایان روز شما با صرف وقت خو در کنسرت های متنوع و جنگ های شبانه لحظات خود را به یادماندنی تر و دلنشین تر میکنید. همچنین در شب اول میتوانید به مراکز خریدی چون سارینا بروید و خریدی از لباس های مارک، کیف، کفش و لوازم آرایش و .... داشته باشید.

روز دوم سفر: بازدید از جاذبه های تاریخی و تفریح در جزیره

روز دوم خود را با با دیدن جاذبه های باستانی کیش شروع کنید، شما حدودا دو ساعت وقت نیاز دارید تا از شهر زیر زمینی کاریز که در میدان المپیک واقع شده است، دیدن کنید. شهر زیر زمینی کاریز قناتی 2500 ساله با معماری ظریف و نورپردازی و سقف تزئین شده از مرجان است. پس از آن شهر باستانی حریره واقع در بلوار المپیک انتخاب خوبی برای شما است. در شهر باستانی حریره از آثار تاریخی زمان ایلخانان مانند: خانه اعیانی، حمام تاریخی، مسجد و قنات ها دیدن می کنید.
برای صرف ناهار از فودلند کیش همراه با منوی متنوع از غذاهای مدرن با ظاهری زیبا و وسوسه انگیز همراه با کیفیت عالی استفاده کنید. محیط این رستوران بسیار دنج و آرام بخش است. همچنین مسافران در حین سرو غذا از چشم انداز های زیبا لذت می برند.

شب زمان خوبی برای رفتن به اسکله تفریحی است که به صورت 24 ساعت پذیرای گردشگران می باشد، با قدم زدن در اسکله لحظات شما در آرامش شب دلنشین و آرامبخش تر می شود، همچنین شما می توانید از تفریحاتی مانند قایق پدالی، جت اسکی و غواصی نیز لذت ببرید. در نزدیکی این اسکله بازار ونوس قرار گرفته است و این امکان را به شما می دهد، تا ساعاتی را به گردش و خرید بپردازید.

روز سوم؛ گردش و تفریح همراه با خرید

در ابتدای روز بهتر است به پارک اوشن از پرطرفدارترین پارک های آبی بروید، قبل از رفتن دقت داشته باشید که این پارک در روز یکشنبه تعطیل است و در روزهای دیگر مجزا برای خانم ها و آقایان می باشد. پارک اوشن کیش از پارک های گرانقیمت و لوکس محسوب می شود و حدود 2 تا 5 ساعت برای تفریح در این مکان زمان لازم است. چون از این پارک به طور همزمان بانوان و آقایان نمی توانند استفاده کنند، بهتر است گروه دیگر تفریحاتی مانند: بانجی جامپینگ، کارتینگ، پینت بال، ترامپولین، و ..... را جایگزین کنند و از آن لذت ببرند.

گزینه ی دیگری که دارید، پلاژ بانوان در انتهای خیابان آریان و پلاژ آقایان در انتهای خیابان فردوسی است که از ساعت 9:30 تا 16:30 فعال هستند، شما می توانید حدود 2 تا 4 ساعت در آنجا وقت صرف کنید و لذت کافی را ببرید. پس از آن برای صرف ناهار به رستوران دریایی عمو اکبر بروید، غذاهای دریایی رستوران با کیفیت و طعم خوشمزه و لذیذ همراه  با چیدمانی زیبا رضایت شما را از سرو یک غذای مطلوب دریایی جلب می کند .

اگر پرواز شما برای بعد از ظهر یا شب باشد می توانید بعد از ناهار به مراکز خرید متنوع بروید و خریدی از چیزهای مورد علاقه ی خود یا سوغاتی های متنوع برای عزیزان و دوستانتان داشته باشید. از مراکز خرید جزیره ی کیش به چند مورد اشاره می کنیم، مانند:

مزایا و معایب تور کیش 3 روزه

انتخاب تور با این مدت زمان مناسب برای افرادی است که دغدغه کاری بسیاری دارند و در عین حال نیاز به تغییر روحی و تفریح دارند. زیرا می توانند در سواحل زیبا و آرامبخش خلیج نیلگون فارس دور از تنش ها قدم بزنند و از تفریحات آبی و جاذبه های دیدنی استفاده کنند. از نظر اقتصادی نیز هزینه ی آن کمتر از تورهای طولانی مدت است. اما کوتاه بودن زمان این تور از بعد دیگر مشکل محسوب می شود، زیرا شما نمی توانید از جاذبه های متعدد جزیره دیدن کنید و فقط چند گزینه ی محدود برای انتخاب دارید.

1399/09/10 0 نظر 2476 بازدید 1 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.