رستوران موزیک دار میرمهنا کیش

رستوران موزیک دار میرمهنا فاقد منو

قیمت : 36,000 تومان

ساعت کاری 12 تا 24

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار شاندیز صفدری vip کیش

رستوران موزیک دار شاندیز صفدری vip فاقد منو

قیمت : 46,000 تومان

ساعت کاری 12:30 تا 16:30 ، 21:00 الی 23:59

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار شاندیز صفدری ساحلی کیش

رستوران موزیک دار شاندیز صفدری ساحلی فاقد منو

قیمت : 51,000 تومان

ساعت کاری 12:30 الی 16 ، 21:30 الی 1 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش

رستوران کف شیشه ای بام رویایی فاقد منو

قیمت : 40,000 تومان

ساعت کاری 12:30 الی 3 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران کوه نور کیش

رستوران کوه نور فاقد منو

قیمت : 35,000 تومان

ساعت کاری 12 الی 16 ، 21:30 الی 00:30 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار انرژی کیش

رستوران موزیک دار انرژی فاقد منو

قیمت : 65,000 تومان

ساعت کاری 24 ساعته

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار سالود کیش

رستوران موزیک دار سالود فاقد منو

قیمت : 41,000 تومان

ساعت کاری 12:30 الی 16 ، 21:30 الی 23:59

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار آرینا کیش

رستوران موزیک دار آرینا فاقد منو

قیمت : 25,000 تومان

ساعت کاری 12 الی 16 ، 21 الی 1 بامداد

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار بهشت شاندیز کیش

رستوران موزیک دار بهشت شاندیز فاقد منو

قیمت : 40,000 تومان

ساعت کاری 13 الی 16 ، 21:30 الی 00:30

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
رستوران موزیک دار اکبر جوجه کیش

رستوران موزیک دار اکبر جوجه فاقد منو

قیمت : 30,000 تومان

ساعت کاری 12 ظهر الی 24 بامداد

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
1 2 3 4 5 6
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.