فاقد منو
رستوران قصر تشریفات کیش

رستوران قصر تشریفات فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 12 الی 24

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار پاشا کیش

رستوران موزیک دار پاشا فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 11 تا 1:30 بامداد

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار هشتگ کیش

رستوران موزیک دار هشتگ فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ساعت 13 الی 16 ، 20 تا 1 بامداد

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار میرمهنا کیش

رستوران موزیک دار میرمهنا فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 12 تا 24

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران کوه نور کیش

رستوران کوه نور فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 12 الی 24

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران بام رویایی کیش

رستوران بام رویایی فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 12:30 الی 3 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران دامون فودکورت کیش

رستوران دامون فودکورت فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 10 صبح الی 24 شب

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار شاندیز مرجان صفدری کیش

رستوران موزیک دار شاندیز مرجان صفدری فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ساعت 12 الی 1 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار فودلند کیش

رستوران موزیک دار فودلند فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری ساعت 11 الی 30 بامداد

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
فاقد منو
رستوران موزیک دار انرژی کیش

رستوران موزیک دار انرژی فاقد منو

با مدیریت ثبت نشده

ساعت کاری 24 ساعته

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map مشاهده آدرس
1 2 3 4 5
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.