مشاهده تفریح
تفریحات تم پارک سنتر کیش

تم پارک سنتر کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 تا 19

دارای رستوران و کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پارک برفی پنگوئن کیش

پارک برفی پنگوئن کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 19:00 الی 22:30

دارای رستوران و کافی شاپ

5 دیدگاه ثبت شده 5 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کلوپ دریایی باراکودا کیش

کلوپ دریایی باراکودا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 9 تا قبل از غروب آفتاب

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبانه بیست شو

جنگ شبانه بیست شو مشاهده تفریح

ساعت کاری 23 الی 2 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات اتاق فرار کیش

اتاق فرار کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 تا 23

فاقد رستوران یا کافی شاپ

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کریزی بوت کیش

کریزی بوت کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پینت بال کیش

پینت بال کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 17.30 تا 21.30

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پارک بادی مارینا کیش

پارک بادی مارینا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری همه روزه 10 تا 18

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات شنا با دلفین در کیش

شنا با دلفین در کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 9 تا 11 صبح

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کلوپ دریایی مارینا کیش

کلوپ دریایی مارینا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 8.30 تا 18

دارای رستوران و کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جایروکوپتر کیش

جایروکوپتر کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 1 تا 14 ، 16 تا غروب آفتاب

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پدال برد کیش

پدال برد کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پدل بورد کیش

پدل بورد کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 تا 16

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات فلای بورد

فلای بورد مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات گشت vip جزیره کیش

گشت vip جزیره کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی آکواریوم کیش

کشتی آکواریوم کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 تا 16

دارای رستوران و کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 24 ساعته

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات غواصی در کیش

غواصی در کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 تا 16

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات شهر بازی هایلند کیش

شهر بازی هایلند کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 11 تا 1 بامداد

دارای رستوران و کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات ویندسرف کیش

ویندسرف کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات اسکوتر زیردریایی vip

اسکوتر زیردریایی vip مشاهده تفریح

ساعت کاری 9 الی 16

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کلوپ دریایی پدیده کیش

کلوپ دریایی پدیده کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 9 تا قبل از غروب آفتاب

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات بانجی جامپینگ

بانجی جامپینگ مشاهده تفریح

ساعت کاری 17 تا 24

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات خودمونو عشقه کیش

خودمونو عشقه کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 21 الی 23

فاقد رستوران یا کافی شاپ

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات قایق کاتاماران کیش

قایق کاتاماران کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 8.30 تا 18

فاقد رستوران یا کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات تم پارک آبی اوشن کیش

تم پارک آبی اوشن کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری سانس بندی شده

دارای رستوران و کافی شاپ

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات اجاره کشتی تفریحی خصوصی

اجاره کشتی تفریحی خصوصی مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

دارای رستوران و کافی شاپ

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات بنانا کیش

بنانا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ کنسرت شو کیش

جنگ کنسرت شو کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 00:00 تا 3 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات قایق ادونچر آیلند کیش

قایق ادونچر آیلند کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کایاک کیش

کایاک کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات سینما 6 بعدی کیش

سینما 6 بعدی کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 18 تا 1

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات قلعه وحشت کیش

قلعه وحشت کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 18 تا 1 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات سالن ماساژ و اسپا کیش

سالن ماساژ و اسپا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جت اسکی در کیش

جت اسکی در کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات ماهیگیری در آب های عمیق

ماهیگیری در آب های عمیق مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کارتینگ کیش

کارتینگ کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 7 تا 1 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پارک کیبل اسکی کیش

پارک کیبل اسکی کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 8 الی 18

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات مجموعه بازی بولینگ مریم کیش

مجموعه بازی بولینگ مریم کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 11 صبح تا 2 بامداد

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی نوید کیش

کشتی نوید کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی دنا کیش

کشتی دنا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 1 تا 1.30 بامداد

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی تارا کیش

کشتی تارا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 15 الی 17

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی آرتمیس کیش

کشتی آرتمیس کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 19 الی 20، 21

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات کشتی اوستا کیش

کشتی اوستا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات شاتل کیش

شاتل کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری ثبت نشده

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پارک دلفین های کیش

پارک دلفین های کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 16.30 الی 20.30

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات پاراسل کیش

پاراسل کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 10 صبح تا 17 عصر

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبخند کیش

جنگ شبخند کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 الی 03:00 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبانه شب طلایی کیش

جنگ شبانه شب طلایی کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 الی 03:00 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبانه دینامیت شو کیش

جنگ شبانه دینامیت شو کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 الی 03:00 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبانه ایرانیا کیش

جنگ شبانه ایرانیا کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 20:00 الی 23:00

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ شبانه بابک شو کیش

جنگ شبانه بابک شو کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 الی 03:00

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ ستارگان رنگارنگ کیش

جنگ ستارگان رنگارنگ کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 تا 2:30 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ پازل شو کیش

جنگ پازل شو کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 23:59 الی 2 بامداد

فاقد رستوران یا کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات جنگ پرشین شو کیش

جنگ پرشین شو کیش مشاهده تفریح

ساعت کاری 20 الی 1 بامداد

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
مشاهده تفریح
تفریحات سافاری

سافاری مشاهده تفریح

ساعت کاری 16 تا 21

دارای رستوران و کافی شاپ

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map

تفریحات کیش


جزیره زیبای کیش با وجود مساحت کمی که دارد همواره مورد توجه گردشگران و توریست ها می باشد. یکی از دلایل اصلی آن وجود تفریحات متنوع خاطره ساز و هیجان انگیز برای مسافران است، تا بتوانند لذت کافی را از اقامت خود در این جزیره ببرند. تفریحات در این جزیره بسیار متنوع است و شامل تفریحات آبی، تفریحات غیر آبی، تفریحات VIP، سافاری کیش ، جنگ های شبانه، تفریحات دریایی و...  می باشد.

شما می توانید علاوه بر تفریحات ، هتل های کیش و یا تور کیش را از کیش میزبان به راحتی رزرو کنید

تفریحات آبی کیش

جزیره ی زیبای کیش مملو از تفریحات متنوع آبی همراه با تجربه ی سرشار از هیجان و لذت است. زیرا در این تفریحات می توانید دنیای زیر آب را از نزدیک تماشا کنید، ماهی های رنگارنگی که در زیر آب در حال شنا هستند و مرجان ها را دید و لمس کرد، با خانواده بر روی موج های آب سوار شد، تا ارتفاعات بالا بر روی آبها بروید و پرواز کنید. این تفریحات شامل غواصی، شاتل، بنانا، فلای بورد و .... هستند.

شنا با دلفین ها نیز از تفریحات مهیج آبی است. شما با یک غواص ماهر و وسایل ایمنی با دلفین های دوست داشتنی و بامزه مشغول بازی و شنا می شوید در نظر داشته باشید که کودکان نیز میتوانند از این تفریح استفاده کنند و خاطره ای فوق العاده برای خود و کودکتان از این سفر ثبت می کنید.

تفریحات غیر آبی کیش

اگر تمایل به تفریحات آبی ندارید یا از آن خسته شده اید و به دنبال هیجان غیر آبی هستید، جزیره ی کیش دارای تفریحات بسیار متنوع غیر آبی می باشد که می توانید به سلیقه ی خود آن را انتخاب کنید و از آن لذت ببرید، همچنین در بعضی از آنها هیجانی بی نظیر را تجربه کنید. از تفریحات هیجان انگیز غیرآبی کیش می توان بانجی جامپینگ، جایروکوپتر و ... را نام برد.
تفریحات غیر آبی که برای همه افراد حتی خانم های باردار و بیماران قلبی قابل استفاده است، می توان خانه بومیان کیش، گشت اطراف جزیره، پارک دلفین ها، شهر زیر زمینی کاریز، ساحل مرجان، درخت سبز و  .... را نام برد. 

پارک آبی اوشن تفریحی فوق العاده

پارک آبی اوشن سرشار از  تفریحات پر هیجان و متنوع و همچنین استخرهای پر آرامش است این پارک بزرگترین پارک آبی روباز ایران می باشد. بازی های پارک آبی اوشن از بروزترین و پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا هستند. این پارک در منطقه ای که پرواز ممنوع است با ظرفیت 300 نفر ساخته شده است. بانوان نیز می توانند از این پارک با آسودگی خیال استفاده کنند و حمام آفتاب بگیرند، همچنین پارک آبی اوشن دارای سالن ماساژ نیز می باشد.  

کشتی های تفریحی کیش

گشت با کشتی های تفریحی غالبا از تفریحات لذت بخش کیش است که معمولا در شب ها برگزار می شود، در ایام پرتردد جزیره کشتی در روز نیز حرکت می کند. در این کشتی ها شما با گشت تقریبا دو ساعته تفریح و هیجان و شادی را با اجرای برنامه های مفرح و شاد، اجرای دی جی، موسیقی زنده، مسابقه و اهدای جایزه تجربه می کنید. کشتی های تفریحی کیش شامل: کشتی آکواریوم، کشتی دنا، کشتی نوید، کشتی آرتمیس، کشتی  تارا، گشت دریای کیش VIP می باشد.

جنگ های شبانه کیش

یکی دیگر از پرطرفدارترین برنامه ها و تفریحات کیش جنگ های شبانه است که محبوبیت زیادی در بین مسافران و گردشگران دارد. در این جنگ ها، ساعاتی دور از دغدغه، تنش و استرس را تجربه می کنید. لازم است بدانید که  این جنگ ها به دلیل دمای بالا و شرجی بودن هوای جزیره در محل های سرپوشیده و خنک مانند هتل ها برگزار می شود.

جنگ های شبانه توسط هنرمندان توانا و معروف جزیره اجرا می شود و شامل برنامه هایی مانند: شومن ها و کمدین ها، اجرای تئاتر کمدی، موزیک زنده، موسیقی محلی و قومی، موسیقی پاپ، نمایش ایروبیک، مسابقه و ... می باشد. شرکت در این جنگ ها می تواند خاطره ای به یادماندنی برای شما به ارمغان آورد. این جنگ ها شامل: دینامیت شو، پازل شو، ستارگان رنگارنگ اکبر اقبالی، پرشین شو، بابک شو، بیست شو، شو شبانه ایرانیا و شبخند می باشد.

سافاری کیش

یکی دیگر از تفریحات مهیج و محبوب جزیره، سافاری کیش است. مجموعه سافاری کیش یا پارک سافاری دارای 25 بازی مهیج، جذاب و مفرح می باشد. این مجموعه در نزدیکی هتل بین المللی واقع شده است و مناسب برای گروه های سنی مختلف می باشد. بازی های این مجموعه شامل: آفرود با لندکروز، کارتینگ، تونل وحشت، تور باگی، شتر سواری، بانجی شوتینگ، ترامپولین، فوتبال حبابی، زورب بال، موتور سگوی، موتور دریفت، انواع موتور چهار چرخ، استوانه جادویی، عینک واقعیت مجازی و ... می باشد.

تفریحی لذت بخش با تخفیف

سفر به جزیره ی کیش و استفاده از تفریحات آن پر هزینه است. کیش میزبان برای رفاه بیشتر مسافران و گردشگران تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته است، این تخفیفات شامل تفریحات آبی مانند، پاراسل، شاتل، بنانا، غواصی و .... یا تفریحات غیرآبی و مکان های تفریحی مانند پارک دلفین ها، کشتی تفریحی و ... می شود. برای دریافت تخفیف لطفا با بحش پشتیبانی تماس حاصل نمایید.


جذاب ترین تفریحات آبی کیش کدام هستند؟

از هیجان انگیز ترین و جذاب ترین تفریحات آبی کیش می توان پاراسل سواری، غواصی، بنانا، فلای برد را نام برد. در این میان پاراسل محبوبیت بالایی دارد و اکثر مسافران کیش پاراسل را تجربه می کنند.


بیشترین تخفیف تفریحات کیش چه زمانی است؟

در زمان هایی که رونق گردشگری در این جزیره کم است میتوانید از تخفیفات فوق العاده برای تفریحات بهره ببرد. برای مثال: فصل تابستان به دلیل دمای بالا و شرجی بودن هوا که تمایل به سفر به این جزیره کم است یا بعد از تعطیلات رسمی ایام نوروز که مسافران به شهرهای خود بازگشته اند.
 

بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.