تفریحات پارک برفی پنگوئن کیش

پارک برفی پنگوئن کیش مشاهده تفریح

قیمت : 700,000 تومان

8 دیدگاه ثبت شده 8 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات غواصی در کیش

غواصی در کیش مشاهده تفریح

قیمت : 370,000 تومان

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات پاراسل کیش

پاراسل کیش مشاهده تفریح

قیمت : 370,000 تومان

9 دیدگاه ثبت شده 9 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
تفریحات پارک آبی کیش

پارک آبی کیش مشاهده تفریح

قیمت : 763,000 تومان

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
تفریحات فلای بورد

فلای بورد مشاهده تفریح

قیمت : 872,000 تومان

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات شاتل کیش

شاتل کیش مشاهده تفریح

قیمت : 218,000 تومان

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
تفریحات بنانا کیش

بنانا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 196,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات جنگ ستارگان رنگارنگ کیش

جنگ ستارگان رنگارنگ کیش مشاهده تفریح

قیمت : 320,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات کشتی اوستا کیش

کشتی اوستا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 400,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات کشتی آکواریوم کیش

کشتی آکواریوم کیش مشاهده تفریح

قیمت : 141,700 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات کشتی تارا کیش

کشتی تارا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 250,700 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات کشتی نوید کیش

کشتی نوید کیش مشاهده تفریح

قیمت : 380,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات سافاری

سافاری مشاهده تفریح

قیمت : 21,800 تومان

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
تفریحات تم پارک سنتر کیش

تم پارک سنتر کیش مشاهده تفریح

قیمت : 270,000 تومان

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات جنگ پرشین شو کیش

جنگ پرشین شو کیش مشاهده تفریح

قیمت : 320,000 تومان

4 دیدگاه ثبت شده 4 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات جنگ پازل شو کیش

جنگ پازل شو کیش مشاهده تفریح

قیمت : 450,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبانه بابک شو کیش

جنگ شبانه بابک شو کیش مشاهده تفریح

قیمت : 320,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبانه ایرانیا کیش

جنگ شبانه ایرانیا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 320,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبانه دینامیت شو کیش

جنگ شبانه دینامیت شو کیش مشاهده تفریح

قیمت : 320,000 تومان

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات اسکوتر زیردریایی

اسکوتر زیردریایی مشاهده تفریح

قیمت : 874,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
تفریحات پدل بورد کیش

پدل بورد کیش مشاهده تفریح

قیمت : 545,000 تومان

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات کارتینگ کیش

کارتینگ کیش مشاهده تفریح

قیمت : 120,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات قلعه وحشت کیش

قلعه وحشت کیش مشاهده تفریح

قیمت : 50,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات اتاق فرار کیش

اتاق فرار کیش مشاهده تفریح

قیمت : 110,000 تومان

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات جایروکوپتر کیش

جایروکوپتر کیش مشاهده تفریح

قیمت : 1,036,000 تومان

3 دیدگاه ثبت شده 3 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات سالن ماساژ و اسپا کیش

سالن ماساژ و اسپا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 65,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات پینت بال کیش

پینت بال کیش مشاهده تفریح

قیمت : 100,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات پارک کیبل اسکی کیش

پارک کیبل اسکی کیش مشاهده تفریح

قیمت : 250,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات گشت vip جزیره کیش

گشت vip جزیره کیش مشاهده تفریح

قیمت : 45,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات کایاک کیش

کایاک کیش مشاهده تفریح

قیمت : 1,090,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات کشتی آرتمیس کیش

کشتی آرتمیس کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات کشتی دنا کیش

کشتی دنا کیش مشاهده تفریح

قیمت : 380,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات پدال برد کیش

پدال برد کیش مشاهده تفریح

قیمت : 150,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات پارک دلفین کیش

پارک دلفین کیش مشاهده تفریح

قیمت : 414,000 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات مجموعه بازی بولینگ مریم کیش

مجموعه بازی بولینگ مریم کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات اجاره کشتی تفریحی خصوصی

اجاره کشتی تفریحی خصوصی مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات ماهیگیری در آب های عمیق

ماهیگیری در آب های عمیق مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات جت اسکی در کیش

جت اسکی در کیش مشاهده تفریح

قیمت : 817,500 تومان

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات بانجی جامپینگ

بانجی جامپینگ مشاهده تفریح

قیمت : 654,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
تفریحات قایق کاتاماران کیش

قایق کاتاماران کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبانه شب طلایی کیش

جنگ شبانه شب طلایی کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات شنا با دلفین در کیش

شنا با دلفین در کیش مشاهده تفریح

قیمت : 1,330,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات پارک بادی مارینا کیش

پارک بادی مارینا کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات سینما 6 بعدی کیش

سینما 6 بعدی کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات قایق ادونچر آیلند کیش

قایق ادونچر آیلند کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات ویندسرف کیش

ویندسرف کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
تفریحات اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات کریزی بوت کیش

کریزی بوت کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبخند کیش

جنگ شبخند کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات جنگ کنسرت شو کیش

جنگ کنسرت شو کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

0 دیدگاه ثبت شده 0 دیدگاه امتیاز مسافران 0 0 امتیاز

google map
تفریحات خودمونو عشقه کیش

خودمونو عشقه کیش مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
تفریحات جنگ شبانه بیست شو

جنگ شبانه بیست شو مشاهده تفریح

قیمت : تماس تلفنی

1 دیدگاه ثبت شده 1 دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
تفریحات شهر بازی هایلند کیش

شهر بازی هایلند کیش مشاهده تفریح

قیمت : 43,000 تومان

2 دیدگاه ثبت شده 2 دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map

تفریحات کیش، یک سفر خاطره انگیز با تفریحات جزیره زیبای کیش


کیش همواره یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری بوده است. یکی از دلایلی که باعث می­شود این جزیره زیبا یک مقصد محبوب برای سفر و گشت و گذار باشد، انواع مراکز تفریحی مختلفی است که در آن وجود دارد. این مراکز، تفریحات هیجان انگیز و لذت بخشی را ارائه می­دهند تا سفر گردشگران را به یک سفر خاطره انگیز و به یاد ماندنی تبدیل کنند. ما در این مقاله انواع تفریحات پرطرفدار جزیره کیش را به شما معرفی می­کنیم.

توصیه های مهم:

 1. بلیط خود را به هیچ عنوان از افراد ناشناس در سواحل تهیه نکنید.
 2. به جهت جلوگیری از پر شدن ظرفیت تفریح، حتما قبل از عزمت به مکان تفریح رزرو خود را انجام دهید.
 3. از وب سایت های معتبر همچون کیش میزبان بلیط خود را خرید نمایید.
 4. آب و هوا و وضعیت جوی را برای تفریحات آبی بررسی کنید.
 5. به قوانین هر تفریح توجه کنید.
 6. وسایل اضافه با خود حمل نکنید.
 7. 15 الی 30 دقیقه قبل از شروع تفریح در مکان حاضر باشید.
 8. اگر بیماری های قلبی، تنفسی و یا هر نوع بیماری دیگری دارید قبل از انجام تفریح با مسئولین مجموعه در میان بزارید.
 9. امکان استفاده از یک بلیط برای دو نفر نیست و به ازای هر نفر یک بلیط رزرو کنید.
 10. لباس مناسب برای تفریحات آبی به همراه داشته باشید. لازم به ذکر است پوشش خانم ها باید در تفریحات آبی کامل باشد.
 11. سعی کنید کلوپ‌های 5 ستاره و استاندارد را برای تفریحات آبی خود انتخاب کنید. می توانید در این رابطه از پشتیبانی کیش میزبان راهنمایی بخواهید.
 12. برنامه ریزی تفریحات خود را به گونه ای انجام بدید که ساعت برنامه با هم تداخل نداشته باشد.

تفریحات آبی کیش

تفریحات آبی کیش

جزیره ی زیبای کیش مملو از تفریحات متنوع آبی همراه با تجربه ی سرشار از هیجان و لذت است. زیرا در این تفریحات می توانید دنیای زیر آب را از نزدیک تماشا کنید، ماهی های رنگارنگی که در زیر آب در حال شنا هستند و مرجان ها را دید و لمس کرد، با خانواده بر روی موج های آب سوار شد، تا ارتفاعات بالا بر روی آبها بروید و پرواز کنید. این تفریحات شامل غواصی، شاتل، بنانا، فلای بورد و .... هستند.

شنا با دلفین ها نیز از تفریحات مهیج آبی است. شما با یک غواص ماهر و وسایل ایمنی با دلفین های دوست داشتنی و بامزه مشغول بازی و شنا می شوید در نظر داشته باشید که کودکان نیز میتوانند از این تفریح استفاده کنند و خاطره ای فوق العاده برای خود و کودکتان از این سفر ثبت می کنید.

تفریحات غیر آبی کیش

تفریحات غیر آبی کیش

اگر تمایل به تفریحات آبی ندارید یا از آن خسته شده اید و به دنبال هیجان غیر آبی هستید، جزیره ی کیش دارای تفریحات بسیار متنوع غیر آبی می باشد که می توانید به سلیقه ی خود آن را انتخاب کنید و از آن لذت ببرید، همچنین در بعضی از آنها هیجانی بی نظیر را تجربه کنید. از تفریحات هیجان انگیز غیرآبی کیش می توان بانجی جامپینگ، جایروکوپتر و ... را نام برد.

تفریحات غیر آبی که برای همه افراد حتی خانم های باردار و بیماران قلبی قابل استفاده است، می توان خانه بومیان کیش، گشت اطراف جزیره، پارک دلفین ها، شهر زیر زمینی کاریز، ساحل مرجان، درخت سبز و  .... را نام برد. 

انواع تفریحات کیش

مراکز تفریحی متنوعی در این جزیره زیبا وجود دارد که تفریحات منحصربفردی را ارائه می­­کنند. از پارک آبی و برفی گرفته تا تفریحات مهیج ساحلی.

غواصی در کیش

غواصی، تجربه ای خاص در دنیای زیر آب

ابتدا با یکی از بهترین تفریحات آبی کیش یعنی غواصی شروع می­کنیم. لذت غواصی داخل آب های فیروزه ای رنگ خلیج فارس قابل وصف نیست. تجربه غواصی در اعماق آب ها می­تواند بسیار خاطره انگیز باشد. شما می­توانید این تفریح آبی پرطرفدار را در جزیره کیش تجربه کنید. بزرگسالان خانم و آقا و همچنین کودکان بالای 10 سال می­توانند این تفریح را انجام دهند. از لحاظ هزینه نیز غواصی تفریح به صرفه ای محسوب می­شود.

مزایا و معایب غواصی

مزایا

 • قبل از شروع غواصی مربی ها آموزش های لازم را می­دهند.
 • تمام تجهیزات با کیفیت بالا به شما تحویل داده می­شود.
 • در صورت بروز حادثه بیمه تعلق می­گیرد.

معایب

 • وضعیت جوی در غواصی تاثیرگذار است. در برخی از روزها که شرایط آب و هوا مطلوب نیست، امکان انجام این تفریح وجود ندارد.
 • بیماران قلبی و ریوی نمی­توانند غواصی را تجربه کنند.
 • کودکان زیر 10 سال مجاز به غواصی نیستند.

 

پارک آبی اوشن کیش، هیجان انگیز و به یاد ماندنی

پارک آبی اوشن کیش، اولین و بزرگترین پارک آبی روباز در ایران محسوب می­شود. امنیت و استاندارد وسایل این پارک آبی در سطح بسیار بالایی قرار دارد تا افراد با خیال راحت به تفریح بپردازند. محیط جذاب و طراحی منحصربفرد پارک آبی اوشن نیز قابل توجه است. دورتادور پارک آبی یک رودخانه مصنوعی ایجاد شده که شما می­توانید با استفاده از یک تیوپ، اطراف پارک گشت بزنید. استخر دینگو، برکو، استخر رابو، موج مصنوعی، گرداب و راید های مختلف از جمله تفریحات پرطرفدار این پارک آبی می­باشند.

مزایا و معایب پارک آبی اوشن

مزایا

 • طراحی پارک به گونه ای است که هیچ ساختمان بلندی در اطراف آن وجود ندارد و همچنین محل قرار گیری پارک، جزء مناطق ممنوعه پرواز است. در نتیجه بانوان نیز می­توانند با خیال راحت در پارک آبی اوشن به تفریح بپردازند.
 • میزان کلر آب در حد مجاز است. همچنین به دلیل روباز بودن پارک آبی، هوای تازه در آن جریان دارد.
 • تمام وسایل بازی پارک، دائما گند زدایی می­شود.
 • جهت رفت و آمد به پارک آبی اوشن کیش سرویس های رایگانی ارائه شده تا رفاه گردشگران گرامی فراهم شود.

معایب

 • ممکن است در برخی روز ها پارک آبی اوشن بیش از حد شلوغ شود و به دلیل تعدد وسایل تفریحی، نشود از تمام آنها استفاده کرد.
 • مبلغ بلیط مقداری گران است.

 

لذت تفریحات زمستانی با پارک برفی پنگوئن کیش

شاید فکر کنید با توجه به جغرافیای کیش، تفریحات موجود در آن عمدتاً آبی است، اما اینگونه نیست. پارک برفی پنگوئن در کیش محیط خاصی را فراهم کرده که با استفاده از برف مصنوعی و دمای پایین و هوای سرد، فضای زمستان را شبیه سازی کرده است. شما می­توانید در این پارک برفی، انواع ورزش زمستانی را تجربه کنید. از اسکی و سرخوردن بر روی برف گرفته تا تیوپ سواری و یخ نوردی. در این مرکز تفریحی لباس زمستانی رایگان ارائه می­شود و مدت زمان هر سانس حدود 2 ساعت است. در برخی طبقات پارک برفی پنگوئن رستوران و کافه های متنوعی وجود دارد که نوشیدنی ها و غذاهای خاصی را به شما ارائه می­کنند.

مزایا و معایب پارک برفی پنگوئن

مزایا

 • لباس ویژه زمستانی به صورت رایگان ارائه می­شود.
 • کافه و رستوران های مختلفی در محیط پارک وجود دارند.

معایب

 • هزینه بلیط کمی گران است.
 • برخی از تفریحات پارک، هزینه جداگانه دارند.

 

چتر پاراسل، اوج هیجان در آسمان

از دیگر تفریحات آبی پرطرفدار کیش می­توانید به پاراسل اشاره کنیم. شما با استفاده از چتر پاراسل می­توانید حس پرواز را تجربه کنید و از ارتفاع بالا، تمام جزیره را ببینید. حس معلق بودن و پرواز بر فضای بالای جزیره خود تجربه خاصی به حساب می­آید. هزینه تفریح پاراسل بستگی به ارتفاعی دارد که انتخاب می­کنید. این ارتفاع از 100 تا 200 متر بر سطح دریا متغیر است. مدت زمان پرواز با چتر پاراسل هم حدود 6 دقیقه است. کلوپ های ساحلی مختلفی پاراسل را ارائه می­کنند.

مزایا و معایب پاراسل

مزایا

 • تنها تفریح آبی که می­توانید با موبایل شخصی عکاسی کنید.
 • جلیقه نجات و سایر وسایل ایمنی ارائه می­شود.

معایب

 • امکان استفاده از پاراسل برای افراد دارای اضافه وزن، وجود ندارد.
 • افرادی که اخیراً عمل جراحی داشته اند، مجاز به استفاده از پاراسل نیستند.

 

تفریح هیجان انگیز فلای بورد

فلای بورد از مهیج ترین تفریحات کیش است. علاقمندان به ارتفاع می­توانند با تجربه این ورزش و تفریح مهیج، لذت بالایی را تجربه کنند. شیوه تفریح فلای بورد به این صورت است که بالای یک تخته قرار می­گیرد که در زیر آن لوله های بسیار بزرگی متصل هستند. این لوله های بزرگ با قدرت آب را پمپاژ کرده و با این فشار به ارتفاع بالا حرکت می­کنید. بهتر است مقداری آمادگی بدنی نیز برای این تفریح داشته باشید، زیرا کنترل کردن خودتان کار چندان آسانی نیست. باید تعادل خود را حفظ کرده و بین عضلات شما هماهنگی خوبی وجود داشته باشد.

مزایا و معایب فلای بورد

مزایا

 • وسایل ایمنی و جلیقه نجات ارائه می­شود.
 • افراد مبتدی هم می­توانند از فلای بورد لذت ببرند.

معایب

 • جهت کنترل بهتر فلای بورد مقداری مهارت نیاز است.
 • امکان استفاده از فلای بورد برای افراد زیر 18 سال وجود ندارد.
 • افراد مبتلا به بیماری های قلبی و همچنین افرادی که دارای اضافه وزن هستند، مجاز به استفاده از فلای بورد نیستند.

 

جنگ‌های کیش، یک شب بیاد ماندنی

جنگ‌های شادی و خنده در کیش تفریحاتی کاملا مفرح می‌باشند که آخر شب در سالن های متفاوتی برگزار می شوند. حضور در این جنگ‌ها تاثیر مستقیم بر روی روحیه شما دارد و باعث می‎شود خاطرات خوش و بیاد ماندانی را از سفر خود داشته باشید. تنوع جنگ‌ها در کیش بسیار زیاد می باشد و هم اکنون 8 جنگ فعال هر شب برنامه دارند.

مزایا و معایب جنگ‌های کیش

مزایا

 • تنوع بالا برنامه ها
 • سه ساعت خنده و شادی
 • برگزاری در آخرشب و عدم تداخل با ساعت سایر تفریحات
 • حضور کمدین‌ها و دعوت از هنرمندان و سلبریتی‌ها معروف

معایب

 • آخر شب بودن جنگ‌ها ممکن است برای بعضی از افراد خسته کننده باشد.
 • در ایام شهادت و سودگواری برگزار نمی‌شود.

 

تجربه دلپذیر تفریح خانوادگی با شاتل کیش

از تفریحات کم هزینه کیش می­توانیم به شاتل را نام ببریم. این تفریح به صورت گروهی قابل انجام است؛ در نتیجه می­توانید همراه با خانواده خود ساعات خاطره انگیزی را رقم بزنید. شاتل یک تیوپ با سایز های مختلف است که به وسیله طنابی به یک قایق تندرو متصل می­گردد. با حرکت قایق و سرعت گرفتن تیوپ هیجان خاصی به گروه منتقل می­شود. هر تیوپ حدود 7 نفر ظرفیت دارد.

مزایا و معایب شاتل

مزایا

 • تجربه تفریح گروهی با شاتل فراهم شده است.
 • هزینه بلیط نسبت به سایر تفریحات ارزان تر است.

معایب

 • با سنگین شدن تیوپ، سرعت کاهش پیدا می­کند.

 

هیجان منحصربفرد بنانا با استفاده از یک تیوپ خاص

بنانا یک تیوپ به شکل موز است که از هوا پر شده است. حداکثر 7 نفر می­توانند بر روی این تیوپ قرار بگیرند. مانند شاتل این تیوپ به یک قایق تندرو متصل شده و توسط آن کشیده می­شود. سرعت بالای قایق باعث می­شود که تیوپ بیشتر تکان خورده و هیجان بیشتری به وجود آید. یکی از لذت های خاص این تفریح این است که با تغییر مسیر قایق تندرو، بخشی از بدن شما داخل آب رفته و یا حتی ممکن است به داخل آب پرت شوید. اگر شنا بلد نیستید نگران نباشید، زیرا به شما جلیقه نجات می­دهند که خطری شما را تهدید نکند.

مزایا و معایب بنانا

مزایا

 • امکان تفریح گروهی در آن فراهم شده است.
 • هزینه بلیط بنانا نسبت به سایر تفریحات ارزان­تر است.

معایب

 • با افزایش تعداد نفرات، سرعت حرکت تیوپ کاهش می­یابد.

 

گشت دریایی کیش، سرشار از آرامش

گشت دریایی به وسیله کشتی های منحصربفرد از رایج ترین تفریحات کیش است. کشتی اوستا از بزرگترین کشتی های تفریحی کیش به حساب می­­آید که به وسیله آن می­توانید یک گشت دریایی به یاد ماندنی را در جزیره کیش تجربه کنید. کشتی اوستا یک کشتی مجلل و شیک است که دارای یک رستوران و کافی شاپ درجه 1 می­باشد. طراحی داخل کشتی خاص بوده و نورپردازی آن یک محیط جذاب را برای گردشگران فراهم می­کند.

مزایا و معایب گشت دریایی کیش

مزایا

 • در کشتی تفریحی، رستوران ها و کافه های متنوعی وجود دارد.
 • طراحی دکوراسیون داخل کشتی، بسیار خاص و جذاب است.
 • موسیقی زنده و استندآپ کمدی همواره در کشتی تفریحی اوستا برگزار می­شود.
 • خدمات پذیرایی رایگان ناهار و شام وجود دارد.

معایب

 • تفریح تقریباً گرانی محسوب می­شود.
 • تغییرات جوی ممکن است بر آن تاثیر بگذارد.

 

تماشای دلفین ها از نزدیک با پارک دلفین کیش

دلفین ها حیواناتی باهوش و دوست داشتنی هستند که افراد زیادی علاقمندند آنها را از نزدیک ببینند. در پارک دلفین کیش این امکان فراهم شده که شما به همراه فرزندان خود، دلفین ها را از نزدیک تماشا کنید. علاوه بر دلفیناریوم، گردش در فضای سبز و باغ پرندگان این پارک نیز پیشنهاد می­شود. پس بازدید از پارک دلفین را نیز در برنامه تفریحات کیش خود قرار دهید.

مزایا و معایب پارک دلفین

مزایا

 • وجود بخش های متنوع استخر دلفین ها، باغ پرندگان، تونل اکواریوم و....
 • فضای سبز زیبای اطراف پارک
 • برگزاری جشن های مختلف در محیط پارک دلفین کیش

معایب

 • وسعت پارک دلفین زیاد است و شاید در زمان محدود نتوان از تمام بخش های آن بازدید کرد.
 • هزینه بلیط آن مقداری بالا است.

 

با جت اسکی هیجان را تجربه کنید

یکی از هیجان انگیز ترین تفریحات کیش، جت اسکی است. جت اسکی ورزشی مملو از آدرنالین است که در عین هیجان انگیز بودن، حس آرامش بخش موج سواری بر روی آب های نیلگون را نیز برای شما فراهم می­کند. کلوپ های بسیاری در جزیره کیش وجود دارند که تفریح جت اسکی را ارائه می­کنند؛ البته قیمت آن در این مراکز متغیر است که شما می­توانید بر اساس سلیقه خود جت اسکی کرایه کنید.

مزایا و معایب جت اسکی

مزایا

 • کلوپ های متعددی تفریح جت اسکی را ارائه می­کنند.
 • اغلب کلوپ ها دارای کمد لباس و حمام هستند که نگرانی شما را بابت کثیف شدن لباس هایتان برطرف می­کنند.

معایب

 • امکان استفاده از جت اسکی برای افراد زیر 20 سال و افراد دارای اضافه وزن، وجود ندارد.
 • اگر دوبار از جت اسکی به داخل آب پرت شوید، مسئول کلوپ جت اسکی را از شما پس می­گیرد.
 • هزینه تهیه بلیط گران است.

 

بازی های سرگرم کننده و خاص شهربازی هایلند کیش

شهربازی از تفریحاتی است که کودکان بسیار از آن استقبال می­کنند. شهربازی هایلند کیش انواع بازی مهیج و سرگرم کننده را در محیط سربسته با بالاترین کیفیت به مسافران و گردشگران گرامی ارائه می­کند. بیش از 60 بازی در شهربازی هایلند وجود دارد که علاوه بر کودکان، بزرگسالان نیز می­توانند لذت ببرند.

مزایا و معایب شهربازی هایلند

مزایا

 • بازی های سرگرم کننده زیادی در شهربازی فراهم شده است که برخی از آنها برای بزرگسالان نیز مناسب هستند.
 • شهربازی هایلند کیش تنوع زیادی در بازی های سرگرم کننده دارد.
 • امکانات رفاهی مانند کافی شاپ، سرویس بهداشتی، فست فود، فضای سبز و همچنین نمازخانه در محیط شهربازی ارائه شده است.

معایب

 • برای ورود به شهربازی باید هزینه پرداخت شود.
 • برخی از وسایل بازی، هزینه شارژ بالاتری دارند و کمی گران ترند.

 

در پایان

پیشنهاد می­شود در صورتی که تصمیم گرفته اید به کیش سفر کنید، از رزرو بلیط تفریحات کیش غافل نشوید. کیش میزبان مجموعه ای معتبر است که در این زمینه بسیار به شما کمک می­کند. در کیش میزبان علاوه بر رزرو بلیط تفریحات کیش، می­توانید از خدمات تور کیش و رزرو آنلاین هتل نیز با بالاترین کیفیت بهره ببرید. برای اطلاعات بیشتر، به وب سایت مجموعه مراجعه کرده و با کارشناسان در ارتباط باشید.

شما می توانید علاوه بر تفریحات ، هتل های کیش و یا تور کیش را از کیش میزبان به راحتی رزرو کنید


جذاب ترین تفریحات آبی کیش کدام هستند؟

از هیجان انگیز ترین و جذاب ترین تفریحات آبی کیش می توان پاراسل سواری، غواصی، بنانا، فلای برد را نام برد. در این میان پاراسل محبوبیت بالایی دارد و اکثر مسافران کیش پاراسل را تجربه می کنند.


بیشترین تخفیف تفریحات کیش چه زمانی است؟

در زمان هایی که رونق گردشگری در این جزیره کم است میتوانید از تخفیفات فوق العاده برای تفریحات بهره ببرد. برای مثال: فصل تابستان به دلیل دمای بالا و شرجی بودن هوا که تمایل به سفر به این جزیره کم است یا بعد از تعطیلات رسمی ایام نوروز که مسافران به شهرهای خود بازگشته اند.
 

بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.